Algemeen
23 april 2019

Ziek en toch naar je werk? Waarom dat geen goed idee is

Komen werken terwijl je je eigenlijk niet goed voelt. Het komt steeds vaker voor. We noemen het presenteïsme. Het is niet slim voor jezelf en het kost de werkgever uiteindelijk meer geld dan een werknemer die zich ziekmeldt. Een Britse verzekeraar berekende dat driekwart van het ziekteverzuim en presenteïsme komt door depressie, ongezonde leefstijlkeuzes en stress. Factoren die te beïnvloeden zijn.

De aandacht voor presenteïsme – iemand die komt werken ondanks fysieke of psychische klachten terwijl hij of zij eigenlijk thuis zou moeten blijven – neemt toe. Want wat blijkt? Terwijl je als werknemer denkt er goed aan te doen om toch maar te komen werken, is door blijven werken helemaal niet handig. Je kunt je beter ziekmelden en tijd nemen om te herstellen. Mensen zijn nou eenmaal geen machines.

Wat zijn de risico’s?

– De productiviteit is minimaal
– De kwaliteit van het werk is lager
– Het risico op langdurige klachten als depressie, burn-out of hart- en vaatziekten neemt toe
– Grotere kans op fouten
– Relaties in het team hebben eronder te lijden

Druk of loyaliteit

Het toch maar komen werken kan allerlei verschillende achterliggende gedachtes hebben. Mensen zijn soms bang hun baan te verliezen, carrièrekansen mis te lopen, voelen de sociale druk of zijn bang dat terugkeer na een ziekte moeilijk is. Maar ook een groot gevoel van loyaliteit naar de werkgever, de collega’s of de patiënten kan een reden zijn om door te blijven gaan.

Onderzoek

De Engelse verzekeraar, VitalityHealth, die onderzoek deed naar de gezondheid van werknemers, ontdekte dat zo’n 40% van de werknemers zelf vond dat ze hun werk minder goed konden doen door gezondheidsproblemen. Dit aantal is de laatste 5 jaar met een derde toegenomen.

“Mensen die gezondere leefstijlkeuzes maken hebben 25 extra dagen productieve tijd per jaar vergeleken met de minst gezonde werknemers”

Onderzoeker Shaun Subel zegt over de resultaten: “Nu we zien hoe belangrijk de productiviteit van een werknemer is, zien we ook belangrijke nieuwe mogelijkheden hoe we hiermee om kunnen gaan. Te lang hebben we de link tussen leefstijlkeuzes van werknemers, hun fysieke en mentale gezondheid en hun werkprestaties genegeerd. Maar we zien een duidelijke relatie: mensen die gezondere leefstijlkeuzes maken hebben 25 extra dagen productieve tijd per jaar vergeleken met de minst gezonde werknemers. Ze zijn ook meer betrokken bij hun werk en lage niveaus van stress. Goede gezondheid op de werkvloer kan een significante impact hebben op het bedrijf.”

Promoten van gezonde leefstijl

Mede-onderzoeker Chris Bailey van Mercer Marsh Benefits vult aan: “Alle organisaties zien een vermindering in productiviteit van medewerkers met fysieke of mentale problemen. De data laten zien dat de bedrijven die dit begrijpen en erop inspelen door bijvoorbeeld het promoten van goede voeding en aandacht voor positieve mentale gezondheid, een voordeel hebben ten opzichte van andere bedrijven.”

Bron: VitalityHealth en SPMT Arista