Algemeen
26 maart 2019

Werkdruk belangrijkste reden om gezondheidszorg te verlaten

Zo’n driekwart van de mensen die in de gezondheidszorg werkt vindt zowel de werkdruk als de mentale belasting te hoog. Voor bijna de helft zou dit de belangrijkste reden zijn deze sector te verlaten. Patiënten en de collega’s zijn de belangrijkste reden om te blijven. Volgens 40% van de mensen is de kwaliteit van zorg de laatste jaren achteruit gegaan.

Dat blijkt uit onderzoek van de FNV onder ruim 13.000 mensen die werken in de sector Zorg en Welzijn. De onderzoekers bekeken de ervaringen van medewerkers in de sector Zorg & Welzijn en eventuele verschillen binnen subgroepen.

Werkdruk, fysieke belasting en administratie

Als belangrijkste redenen om in de zorg te blijven noemen de ondervraagden de patiënten, collega’s en de korte reisafstand naar huis. Werkdruk, een verstoorde werk/privé-balans en het salaris zijn juist redenen om te vertrekken. Voor werknemers boven 60 jaar komt hier nog bij dat ze hun sector niet uit durven te gaan. Bijna de helft van de medewerkers ervaart de fysieke ervaring als (veel) te hoog. De administratieve last is in de laatste 5 jaar flink toegenomen, vindt driekwart van de ondervraagden. Ze zeggen gemiddeld 1/3 van hun tijd met administratie bezig te zijn en 2/3 echt met de zorgtaken.

Roosters en salaris

Een kwart van de medewerkers wordt bijna dagelijks op andere dagen ingezet dan in hun rooster staat. Een groot deel van deze mensen is hier ontevreden over. Ook draait 8 op de 10 mensen regelmatig andere uren dan ingepland; een verschil dat kan oplopen tot bijna een werkdag meer of minder per week. Vooral jongere mensen werken meer, bij oudere mensen wisselt het. De helft van de medewerkers staat dagelijks of meerdere dagen per maand ingeroosterd met te weinig mensen.

Over het salaris zijn de meningen verdeeld. Ruim een kwart noemt het salaris om in een andere sector te gaan werken terwijl 11% het salaris juist als reden noemt om te blijven.

Aanpassingen in CAO

Naar aanleiding van de uitslagen van dit onderzoek pleit het FNV voor een aanpak van de hoge werkdruk, een salarisverhoging van 5% en afspraken over een goede werk/privébalans. Deze afspraken willen ze vastgelegd hebben in een nieuwe CAO, aangezien de oude CAO voor 1 miljoen zorgwerkers dit jaar verloopt en er zo’n 130.000 vacatures open staan.