Over Fit 4 Care

Personeel van ziekenhuis in gang. Dokters in witte jassen

What?

Goede gezondheidszorg is een van de belangrijkste pijlers in onze maatschappij. Zorg voor elkaar in tijden van nood, bij ziekte en afhankelijkheid zijn belangrijke voorwaarden om gelukkig en veilig te leven. Zorgverleners zijn professionals die voor mensen zorgen, voor jou voor mij, voor ons allen wanneer dat nodig is. Zij zijn degenen die in moeilijke tijden voor ons klaar staan. We hebben zorgverleners nodig als het niet goed met ons gaat, wanneer we lichamelijk en/of geestelijk ziek zijn. Het werk van zorgverleners vinden wij waardevol en daarom zijn zij dé beroepsgroep waar Fit 4 Care zich op richt.

Handen bij elkaar boven tafel. Team.

Why?

Fit 4 Care wil een verandering teweeg brengen binnen de gezondheidszorg die ten goede komt aan organisaties, leidinggevenden, teams, individuele medewerkers en uiteraard de patiënt. Wij geloven dat het verlenen van goede zorg begint bij gezonde, veerkrachtige medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn en die zingeving ervaren in het werk. Wij willen medewerkers stimuleren gezond te leven en laten ontdekken wat zijn of haar waarden en doelen in het leven én in het werk zijn. Dit alles binnen een organisatie waar een positieve en sociale bedrijfscultuur heerst. Een gezonde zorg met veerkrachtige medewerkers en tevreden patiënten, dat is waar wij voor gaan!

Witte sportattributen als fitbit, sportkleding, zweetbandjes, maar ook een weegschaal

How?

Wij bieden programma’s aan die zich speciaal richten op alle aspecten van leefstijl: van roken tot slapen en van voeding tot zingeving. Via onze vitaliteitsprogramma’s en op de website delen we kennis over de verschillende aspecten van leefstijl, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. In onze trainingen en workshops richten we ons op het in gang zetten van een gedragsverandering. We leren medewerkers een eigen plan te maken op weg naar een gezonde leefstijl en daar eigen prioriteiten in te stellen. Een belangrijk speerpunt in ieder programma is de aandacht voor de individuele verschillen en het vinden van rust in de drukte van de maatschappij. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, idealen, prioriteiten en ideeën.