Algemeen
2 oktober 2019

‘Focus niet op verzuim, maar op vitaliteit’

De zorgsector kan miljoenen besparen door het verzuim met maar 1% terug te brengen. Het verzuim in de zorg is ook in 2018 weer verder weg van het landelijk gemiddelde gekomen. Waar het landelijk gemiddelde zorgverzuim in 2018 op 4,3% lag, is dat in de zorg 6,1%. Dat blijkt uit onderzoek van risicoadviseur Aon.

Daarmee komen de verzuimkosten over 2018 op 2,4 miljard euro. Het terugbrengen van het verzuim met 1% zou al een besparing van 390 miljoen euro betekenen. Het verzuim in de zorg is in 2018 0,5% hoger dan in 2017.

Verzuim in ziekenhuis het laagst

Het grote gat met het landelijk gemiddelde komt vaker voor in sectoren waar de lichamelijke en emotionele belasting relatief hoog is. Maar het verzuim in de zorgsector stijgt harder dan de andere sectoren. Het verzuim is vooral hoog in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) (6,8%). Daarna volgen de gehandicaptenzorg (6,4%) en de geestelijke gezondheidszorg (6,1%). In de ziekenhuiszorg is het verzuim het laagst met 5,2%.

Eerder ingrijpen

“Het is wrang dat juist in een sector waar het draait om de zorg en gezondheid van anderen, de gezondheid van de eigen medewerkers niet goed genoeg is”, vindt Dora Horjus, Managing Director Corporate Wellness bij Aon. Bovendien vindt ze dat de focus moet verschuiven van verzuim naar vitaliteit en meer aandacht moet zijn voor de 93,9% van de mensen die wel op de werkvloer aanwezig is. “In de praktijk blijkt vaak dat veel werknemers al rondlopen met klachten als gevolg van te hoge werkdruk en stress. Met een beleid gericht op vitaliteit met daarin aandacht voor fysieke, emotionele, sociale en financiële gezondheid in de loopbaan van de werknemer, focus je als werkgever op duurzame inzetbaarheid. Zo kun je ingrijpen op het moment dat de werknemer begint te wankelen in plaats van pas op het moment dat hij of zij al is omgevallen.”

Bron: Aon