Algemeen
5 juni 2019

Een burn-out raakt ook collega’s

Een burn-out van een zorgmedewerker raakt niet alleen de zorgmedewerker zelf, maar ook het team en de leidinggevende. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ. ‘De resultaten van het onderzoek wijzen op het belang van een integrale aanpak bij burn-out(klachten): de persoon zelf, het team én de leidinggevende dienen in het hele proces aandacht te krijgen’, aldus IZZ.

Impact op collega’s

Een burn-out van een collega heeft op meerdere manieren impact op anderen. Als iemand uitvalt door een burn-out ervaren teamleden en leidinggevenden een toename van de werkdruk. Maar ook ontstaan er gevoelens van bezorgdheid naar de collega toe, worden ze zich meer bewust van signalen van burn-out en ervaren collega’s onrust en verdeeldheid binnen het team.

Invloed op werk

Een burn-out heeft voor de medewerker zelf ook grote invloed op het werk. Zelf geven mensen aan na een burn-out concentratieproblemen en vermoeidheid te ervaren, waardoor de kans op fouten groter is. Verder hebben sommigen minder vertrouwen in het eigen functioneren, ervaren ze een gebrek aan controle en overzicht en voelen ze minder betrokkenheid bij het werk.

Openheid en begrip

Communicatie blijft een belangrijke stap in het omgaan met de klachten. Openheid, acceptatie, begrip, erkenning en ondersteuning helpen het meest bij het omgaan met burn-out klachten. Ook het zoeken van ontspanning en minder werkdruk helpen onder meer om te herstellen. Voor collega’s en leidinggevenden is het daarnaast belangrijk dat iemand de eigen regie neemt bij de re-integratie.  

Onderzoek

In het onderzoek vulden ruim 700 mensen vragen in over een burn-out bij zichzelf of bij een ander. Ruim de helft van de deelnemers had hiermee te maken (gehad). De meest gehoorde klachten van mensen die een burn-out hadden gehad of er tegenaan zaten, waren extreme vermoeidheid, concentratieproblemen, controleverlies en een moedeloos gevoel.

Bron: IZZ