Algemeen
1 februari 2019

Bijna nergens zoveel ziekmeldingen als in de gezondheidszorg

Van de 100 dagen die iemand in de gezondheidszorg moet werken, gaan er 5 verloren aan ziekteverzuim. De sector gezondheidszorg en welzijn neemt daarmee een tweede plaats in op de lijst van ziekteverzuim. Vooral de grote fysieke en mentale belasting in de zorg zijn funest voor de gezondheid van werknemers in de zorg, waardoor steeds meer zorgpersoneel ziek thuis komt te zitten.

De meeste ziekmeldingen komen nog altijd door een griep of verkoudheid. Maar bij een groot deel van de mensen dat thuisblijft speelt het werk een rol:  bijna een kwart van de ziekmeldingen komt geheel of gedeeltelijk door het werk. Vooral mensen die ’s nachts of in het weekend werken benoemen het werk als een (gedeeltelijke) oorzaak van de klachten. Ook een hoge werkdruk speelt een rol. Mensen die dat ervaren gaan erg snel werken, extra hard werken of heel veel werken, waar hun gezondheid onder te lijden heeft.

Zelfstandigheid en gezonde balans verminderen verzuim

Factoren die beschermen tegen ziekteverzuim zijn een gezonde werk-privé balans en een bepaalde mate van zelfstandigheid in het werk. Mensen die zelf het gevoel hebben invloed te hebben op de invulling en uitvoering van hun werk, die zelf oplossingen mogen bedenken en zelf hun werktijden en verlof kunnen bepalen verzuimen minder. Hoe hoger de mate van zelfstandigheid, hoe minder verzuim.

Ook een gezonde balans tussen privé en werk zorgt voor een lager ziekteverzuim. Bij een verstoorde balans zegt 9% van de mensen vaak of zeer vaak familie- en gezinsactiviteiten te verwaarlozen door het werk. Ruim 2% van de werknemers heeft het juist andersom; zij hebben het gevoel werk te verwaarlozen door activiteiten met het gezin of de familie.

Om ziekteverzuim terug te dringen moet dus niet alleen aandacht zijn voor werkgerelateerde zaken, maar ook voor het privé-leven van een werknemer.

Bron: CBS